oficiálne stránky 47 - ročnej tradície

Prvé zasadnutie organizačného výboru

04.12.2009 16:30

V piatok 4. decembra 2009 sa konalo prvé zasadnutie organizačného výboru 35. ročníka Pochodu vďaky SNP v malej sále kultúrneho domu v Cigli.

Rokovanie viedol predseda, Štefan Mjartan, ktorý privítal starých i nových členov výboru, informoval o postupe a stave zabezpečovania niektorých oblastí organizácie pochodu. Členom organizačného výboru potom boli rozdelené úlohy a v ďalšom sa už organizačný výbor venoval podrobnostiam prípravy - od odznakov,  mäsa na guláš, sponzorských peňazí, pozvánok pre významných hostí, spravodaja, chát, priestorov, trás, mechanizmov, autobusov, obecného rozhlasu... až po fotodokumentáciu, propagáciu, internetovú stránku, vyhodnotenie...

Najbližšie stretnutie organizačného výboru bude opäť v Cigli v mkultúrnom dome vo štvrtok 17. decembra 2009.

© 2009 - 2020 pochodvdakysnp@gmail.com

Vytvorte si web zdarma!Webnode