oficiálne stránky 47 - ročnej tradície

Viete, že...?

História Pochodu vďaky SNP (do roku 1980 to bola Biela stopa) začala v roku 1976?

 Niekoľko nadšencov sa rozhodlo organizovať túto akciu na počesť neslávneho 13. januára 1945, kedy bola naša obec prepadnutá nemeckými trestnými jednotkami za pomoc partizánom.

Na štvrtom ročníku v roku 1979 bolo po prvýkrát použité rádiové spojenie organizátorov na tratiach a v obci?

Boli zapožičané štyri vysielačky, ktoré sa však pre krátky dosah neveľmi osvedčili.

Prvého ročníka (1976) sa akcie zúčastnilo spolu 39 účastníkov, obyvateľov Cigľa?

V druhom ročníku (1977) bol počet účastníkov 60, v treťom ročníku (1978) bolo 83 účastníkov (v tom 28 z okolia), vo štvrtom ročníku 136, v piatom (1980) 186 účastníkov (najstarším bol p. Jozef Krausko Ozanineje).

V roku 1979 bol v Cigli pri telovýchovnej jednote založený turistický oddiel?

V roku 1980 bol v Cigli vybudovaný lyžiarsky vlek s umelým osvetlením?

Členovia TJ Partizán a občania obce odpracovali na ňom 1836 brigádnických hodín.

Od roku 1980 nesie podujatie názov Pochod vďaky SNP?

Účastnícky poplatok bol vtedy 15,- Kčs (približne päťdesiat centov).

VIII. ročník Pochodu vďaky SNP 22. januára 1983 bol zároveň aj súčasťou okresného zimného zrazu turistov?

IX. ročník v roku 1984 bol zaradený do XVIII. ročníka celoštátneho zimného zrazu turistov, na ktorom sme zaznamenali rekordný počet účastníkov – 1600?

X. ročník – v roku 1985 sa po prvýkrát do prípravy podujatia zapojila aj TJ Plameň Handlová?

 Účastnícky poplatok bol stanovený na 20,- Kčs (približne 66 centov). V tomto roku sa konala aj posledná československá spartakiáda.

XIII. ročník sa konal 16. Januára 1988?

Bol zaradený do turistickej akcie Poznávame Hornú Nitru (17. Januára 1988 sa konal 3. Ročník Prechodu úbočiami Malej Magury) – týmto podujatím sme si pripomenuli aj sté výročie organizovanej turistiky v ČSSR.

XIV. ročník, 21. januára 1989 bol zároveň aj štvrtým ročníkom Prechodu úbočiami Malej Magury (22.01.1989)?

V roku 1994, 22. januára na XIX. ročníku sme si pripomenuli aj 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru (založený 23. júna 1894)?

Jubilejný, XX. Ročník sa konal 21. januára 1995?

XXI. ročník bol 20. Januára 1996? Účastnícky poplatok sa zvýšil na 30,- Sk (približne jedno euro).

Od XXV. ročníka (22. Januára 2000) nepretržite vykonáva hlásateľskú službu Mgr. Ján Černák?

 

XXVI. ročník, 20. Januára 2001) vstúpil do histórie tým, že bol prvýkrát zaradený do medzinárodného športového kalendára pre ľudový šport (IVV)?

Poplatok bol zvýšený na 40,- Sk (približne 1,33 €). 26. ročníkasa zúčastnilo 726 účastníkov.

22. januára 2005 sa Pochod vďaky SNP dožil jubilejného tridsiateho ročníka?

XXXII. ročník v roku 2007 bol úplne bez snehu (podľa hlásení organizátorov len nad murovanou chatou bolo necelých 30 cm snehu), aj napriek tomu sa ho zúčastnilo viac ako 400 účastníkov?

Od roku 2000 sa podujatia pravidelne zúčastňuje bývalý predseda vlády SR, predseda strany SMER-SD, podpredseda Národnej rady SR JUDr. Robert Fico?

Od XXXIII. ročníka (19. Januára 2008) je účastnícky poplatok 60,- Sk (dve eurá)?

XXXV. ročník sa konal 23. januára 2010, zúčastnilo sa ho rekordných 1383 účastníkov?

 Najstarším účastníkom bol p. Jarolím Krausko (1925), najmladšou bola dvojročná Elka Čertíková.

Počas prípravy XXXV. ročníka, v decembri 2009 bola založená internetová stránka podujatia www.pochodvdaky.sk ?

© 2009 - 2020 pochodvdakysnp@gmail.com

Vytvorte si web zdarma!Webnode