oficiálne stránky 43 - ročnej tradície

Organizačný výbor

Predseda

Mgr. Štefan Mjartan - starosta obce Cigeľ

Čestné predsedníctvo

Ing. Jaroslav Baška - preseda VÚC TSK Mgr. Anton Vaňo - OV SZPB Dr.h.c.Ing. Peter ČIČMANEC PhD. - Hornonitrianske bane: generálny riaditeľ a predseda predstavenstva  

Podpredsedovia

Igor Svitok Ing. Rudolf Podoba

Športoví riaditelia

Matúš Chovan Bc. Jana Polakovičová

Stravovanie

Pavel MICHALOVIČ Martina ZÉREROVÁ  

Prezentácia

Milan Lomnický, Ing. Erika Jonasová

Propagácia

Mgr. Ivan KADLEČÍK

Technické zabezpečenie

Šimon SVITOK Juraj LIENER Igor SVITOK Jozef KRAUSKO ml. Michal BENKO

Trasy

Jaroslav ČERTÍK  Ľubomír ŠNIRC Milan PUKAČ 

Hlásateľská služba

Mgr. Ján ČERNÁK

Zdravotná služba

členovia Horskej služby  MUDr. Mária Šramková

Izba revolučných tradícií

Mgr. Vincent CHREBET

© 2009 - 2013 pochodvdakysnp@gmail.com

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode