oficiálne stránky 47 - ročnej tradície

XXXV. ročník Pochodu vďaky SNP

TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň Handlová v spolupráci s Obcou Cigeľ a Mestom Handlová, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym krajom, Športovým centrom Považia a Hornej Nitry a Regionálnou radou Klubu slovenských turistov Prievidza

organizujú pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica

XXXV. ročník Pochodu vďaky SNP

v sobotu 23. januára 2010 (sobota)

 

Miesto: Obec Cigeľ a Mesto Handlová

Účasť: Prihlásení, organizovaní aj neorganizovaní v telovýchove vo všetkých vekových kategóriách, nad 10 rokov. Mladšie deti v sprievode dospelých.

Prihlášky: Možnosť prihlásiť sa okrem prezentácie v mieste konania aj písomne na týchto adresách:

  • trasy L1, L3, P1, P4     Obecný úrad Cigeľ, 971 01  Cigeľ        

                                        Jaroslav Čertík, Cigeľ 333, 971 01  Cigeľ

  • trasy L2, P2, P3          Jana Polakovičová, Prievidzská 25/8, 972 51  Handlová

Účastnícky poplatok: dospelí 2,- €, deti do 15 rokov 1,- €. V poplatku je zahrnuté občerstvenie (výborný guláš v cieli, nápoje na chatách na trase), odznak, účastnícky list, poistenie, doprava mimoriadnym spojom a technické zabezpečenie

 

Ubytovanie: záujem o ubytovanie je potrebné nahlásiť vopred a nevyhnutné je priniesť si vlastný spací vak.

Doprava:

  • Z Prievidze do Cigľa - autobusová stanica, nástupište č. 14 v čase 7.20 - 8.30 h
  • Z Handlovej do Cigľa o 8.15 h od Domu kultúry
  • Z Cigľa do Prievidze v čase 13.00 - 16.00 h.

Prezentácia: Dom kultúry v Cigli 7.30 - 9.30 h, Dom kultúry Handlová 7.30 - 8.15 h, ZŠ Morovnianska cesta Handlová 9.00 - 9.30 h (trasa P3)

Štart: pre všetky trasy priebežný

Slávnostné otvorenie: Cigeľ, Pamätník padlých o 9.00 h

Príhovor Štefana Mjartana, starostu obce Cigeľ a predsedu organizačného výboru

Vážení účastníci Pochodu vďaky, vážení hostia!

    V mene organizačného výboru dnešného jubilejného 35. ročníka Pochodu vďaky SNP CIgeľ - Handlová vás všetkých srdečne vítam.

    Hlavným organizátorom dnešného podujatia sú TJ Partizán CIgeľ a TJ Plameň Handlová v spolupráci s Obecným úradom Cigeľ a Mestským úradom Handlová. Ďalej sa na organizácii podieľajú Oblastný Zväz protifašistických bojovníkov, Trenčiansky samosprávny kraj, športové centrum Považia a Hornej Nitry a Regionálna rada Klubu slovenských turistov Prievidza.

    Dnešná akcia sa uskutočňuje v roku, kedy budeme oslavovať 65. výročie ukončenia II. svetovej vojny, ktorá tak kruto zasiahla do vedomia miliónov ľudí takmer na celom svete. Pre športovú verejnosť je dnešný deň významný tým, že dnešný Pochod vďaky je jubilejný, už 35.

    Súčasťou vyvrcholenia II. svetovej vojny je pre nás Slovákov a naše dejiny významné Sl.ovenské národné povstanie. Tesne po jeho vzniku začal v pohorí Vtáčnik operovať partizánsky oddiel MAJOR, ktorý bol súčasťou Hornonitrianskej partizánskej brigády. Väčšinu jeho členov tvorili občania Cigľa. Takmer každá ciglianska rodina podporovala partizánov podľa svojich možností. Jednotní boli aj v tom, že Nemcom neprezradili pohyb partizánov a ich bojovú čiinnosť.

    To všetko Nemci vedeli, no nepodarilo sa im Cigľanov usvedčiť. Privádzalo ich to do zúrivosti a preto sa rozhodli konať. V skorých ranných hodinách 13. januára 1945 asi tisíc nemeckých vojakov obsadilo Cigeľ tak, že z neho nebolo možné uniknúť. Z domov povyháňali a do záhrady pred krčmou u Murára nahnali 116 Cigľanov. V krčme ich kruto vypočúvali, mučili a psychicky týrali. Po skončení prvého vypočúvania zajatých občanov hnali na ďalšie do Prievidze. Dobitých, nevládnych a starých občanov odviezli na nákladných autách. Na následky mučenia a týrania zomreli naši občania: Štefan Mjartan 50 r., Juraj Cmarko 39 r.,. Anton Murár 20 r., Tomáš Chrebet 22 r., Jozef Mikuš 64 r., Valent Svitok 32 r. a Gregor Beláň mk. 22 r.

    Na počesť obetí tejto smutnej udalosti sa koná už 35. ročník Pochodu, ako prejav úcty a vďaky. Chcem sa poďakovať tým našim občanom a funkcionárom, ktorí pred 35 rokmi prišli s myšlienkou takouto formou športového podujatia si každoročne 13. január pripomínať. Bol to predovšetkým vtedajší výbor TJ Sokol Cigeľ, ktorý založil túto peknú tradíciu.

    Pochod vďaky patrí medzi najväčšie turistické a lyžiarske zimné akcie takéhoto druhu na Slovensku. Teší nás, že už niekoľko rokov za sebou sa ho zúčastňuje aj predseda vlády SR p. Róbert Fico.

    Takéto veľké masové športové podujatie sa nezaobíde bez obetavej práce funkcionárov, ale aj ostatných ľudí a tiež sponzorov, ktorí sa každoročne pričinia o zdarný priebeh nášho Pochodu. Patrí im srdečná vďaka. Našim cieľom je, aby sa čo najväčší počet účastníkov pokochalo krásami zimnej prírody, odniesli si pekné a príjemné zážitky z nášho podujatia, čo bude zárukou, že sa ho zúčastnia aj v ďalších rokoch!

 

Štefan MJARTAN

Vyhľadávanie

História pochodu

Podujatie sa uskutočňuje na počesť jednej z najvýznamnejších udalostí slovenských dejín, Slovenského národného povstania, ale tiež na pamiatku všetkých, ktorí sa zúčastnili odboja proti fašizmu v II. svetovej vojne. Pred 65 rokmi, 13. januára 1945, bol Cigeľ obsadený nemeckým vojskom a vyše sto občanov bolo zaistených a mučených pri výsluchoch. Niektorí z nich neprežili, iní sa vrátili domov s podlomeným zdravím.

Účastníci

I v prípade nepriaznivého počasia (v niekoľkých posledných rokoch nebolo snehu) radi privítame na tomto turisticko-lyžiarskom podujatí čo najväčší počet účastníkov a veríme, že si odnesú najlepšie dojmy - tak ako býva zvykom. Pochod vďaky patrí medzi najväčšie zimné akcie na Slovensku, zúčastňuje sa ho každoročne niekoľko stoviek až tisícok priaznivcov zimnej prírody. 

© 2009 - 2020 pochodvdakysnp@gmail.com

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode